Jerzy Hardie-Douglas

Stypendium Douglasa

Program wsparcia finansowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu szczecineckiego

to przedsięwzięcie skierowane do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do Programu. Celem Programu jest wspieranie młodzieży osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, posiadających udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne (sztuka/kultura).

Laureaci I edycji "Stypendium Douglasa"

Po rozpatrzeniu w dniu 26 i 28 października 2021 r. 42 wniosków, Kapituła postanowiła:

stypendia artystyczne przyznać:

  • Wiktoria Jarosz z Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku
  • Diana Janusz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

stypendia sportowe przyznać:

  • Oliwia Przybyla z Zespołu Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku
  • Izabela Krzyżanowska z Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
  • Jacek Rajnert z Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze

stypendia naukowe przyznać:

  • Oliwia Okuniewska z Zespołu szkół nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku
  • Oliwia Chojnicka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

Jak działa program

6

stypendiów
2 naukowe, 2 sportowe, 2 artystyczne

400

złotych
miesięcznie

12

miesięcy
stypendium wypłacane przez cały rok

Dokumenty
do pobrania